Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Ensemble Tourbillon – Anjel a diabol

Utorok 17. 5. 2016, 19.00 h
SH – Stará hudba
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Ensemble Tourbillon

Petr Wagner viola da gamba
Justyna Rekść-Raubo viola da gamba
Filip Dvořák čembalo


Program

Antoine Forqueray
Allemande La Laborde
Marin Marais
La Polonaise
Antoine Forqueray
La Couperin
Marin Marais
Plainte
Antoine Forqueray
La Forqueray
La Regente
Marin Marais
La Labyrinthe
Antoine Forqueray
La Portugaise
La Leclair
Marin Marais
La Guitarre
Les Voix Humaines
L’Arabesque

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk