Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Bach, Leclair, Berger

Nedeľa 8. 5. 2016, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel dirigent, husle, umelecký vedúci

Kaspar Zehnder flauta


Program

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suita č. 2 h mol, BWV 1067
Jean-Marie Leclair (1697–1764)
Koncert pre flautu a sláčikový orchester C Dur, op. VII/3
Roman Berger (1930–2020)
Post scriptum

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk