Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Filharmonická škôlka

Piatok 22. 4. 2016, 10.00 h
HA – Hudobná akadémia SF
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Tomáš Boroš scenár, moderátor
Kiril Stoyanov bicie nástroje
Peter Kosorín bicie nástroje


Program

Astor Piazzolla (1921–1992) [upr. Kiril Stoyanov (1985)]
Yo Soy Maria
Axel Fries
Iff
Joseph Haydn (1732–1809)
Divertimento č. 1 B dur
Peter KosorínKiril Stoyanov (1985)
Vojenský pochod

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk