Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Vivaldi, Bach, Hatrík

Nedeľa 3. 4. 2016, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel dirigent, husle, umelecký vedúci

Ľudovít Kanta violončelo
Denisa Šlepkovská mezzosoprán
Ján Samec flauta
Adriana Antalová harfa


Program

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Sinfonia G dur, RV 146
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
Koncert A dur pre violončelo, sláčikový orchester a basso continuo, WQ 172
Juraj Hatrík (1941–2021)
Vodný orloj pre flautu, harfu, mezzosoprán a sláčikový súbor – premiéra

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk