Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Veľkonočný koncert – J. S. Bach

Utorok 22. 3. 2016, 19.00 h
HS – Hudba a slovo
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Jiří Bárta violončelo
Štefan Bučko rozprávač


Program

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suita pre violončelo č. 3 C dur, BWV 1009
Suita pre violončelo č. 5 c mol, BWV 1011

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk