Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Klavírny recitál III. – Christopher Hinterhuber

Utorok 15. 3. 2016, 19.00 h
K – Klavír a klaviristi
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Christopher Hinterhuber klavír


Program

Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)
Fantázia na témy S. Neukolna a J. N. Hummela pre klavír g mol, op. 123
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sonáta pre klavír č. 14 cis mol, op. 27 č. 2, „Quasi una fantasia“
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Sonáta pre klavír č. 14 c mol, KV 457
Franz Liszt (1811–1886)
Fantázia na dva motívy z Mozartovej opery Figarova svadba, S697

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk