Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Dvořák, Hummel, Kalivoda, Godár

Nedeľa 13. 3. 2016, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Igor Fábera hoboj
Martin Ruman viola


Program

Antonín Dvořák (1841–1904)
Movimento di quartetto F dur
Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)
Fantázia pre violu a orchester
Jan Václav Kalivoda
Concertino pre hoboj a orchester F dur, op. 110
Vladimír Godár (1956)
Malá suita pre malého Davida

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk