Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Franz Schubert

Utorok 23. 2. 2016, 19.00 h
HS – Hudba a slovo
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Gustáv Beláček bas
Peter Pažický klavír
Martin Huba hovorené slovo


Program

Franz Schubert (1797–1828)
Zimná cesta (výber)
Gefrorne Tränen
Erstarrung
Der Lindenbaum
Auf der Flusse
Rast
Die Post
Die Krähe
Im Dorfe
Der Sturmische Morgen
Täuschung
Der Wegweiser
Mut!
Der Leiermann

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk