Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Dittersdorf, Haydn, Borodin

Nedeľa 14. 2. 2016, 18.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Albert Hrubovčák trombón
Jakub Zívalík trombón
Peter Zwiebel viola
Marián Bujňák kontrabas


Program

Carl Ditters von Dittersdorf
Sinfonia concertante pre kontrabas, violu a sláčikový orchester
Michael Haydn
Koncert D dur pre dva trombóny a sláčikový orchester
Alexander Porfirievič Borodin (1833–1887)
Sláčikové kvarteto č. 2 D dur

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk