Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Klavírny recitál II. – Jasminka Stancul

Utorok 9. 2. 2016, 19.00 h
K – Klavír a klaviristi
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Jasminka Stancul klavír


Program

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sonáta Es dur, op. 31/3
Boris Papandopulo
Osem štúdií pre klavír (výber)
Scherzo fantastico
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sonáta C dur, op. 53 Valdštejnská

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk