Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Solamente naturali – Fašiangový koncert

Utorok 26. 1. 2016, 19.00 h
SH – Stará hudba
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Solamente naturali
Teatro Posonii (Tradičné bábkové divadlo)
Miloš Valent umelecký vedúci, viola, husle

Rita Papp čembalo
Marek Špelina baroková flauta, zobcové flauty
Ľubica Habart husle
Peter Vrbinčík viola
Peter Kiráľ violončelo
Juraj Hamar réžia bábok, scenár, dramaturgia, bábkoherec
Ivan Gontko bábkoherec


Program

Zbierky [upr. Miloš Valent]
Zborník z Lubeníka

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2016 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk