Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Il Cuore Barocco – Vianočný koncert

Utorok 22. 12. 2015, 17.00 h
SH – Stará hudba
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Il Cuore Barocco
Tomáš Kardoš umelecký vedúci

Tereza Maličkayová soprán
Jarmila Balážová alt
Matúš Šimko tenor
Tomáš Šelc bas


Program

Joseph Umstatt (1711–1762)
Missa natalitia G dur
P. Petrus Peťko
Missa ex G Jesuli nati (1759)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk