Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Torelli, Wagenseil, Salva, Suk

Nedeľa 22. 11. 2015, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Katarína Turnerová harfa
Peter Zwiebel viola
Eugen Prochác violončelo


Program

Giuseppe Torelli (1658–1709)
Concerto grosso, op. 8 č. 6
Georg Christoph Wagenseil (1715–1777)
Koncert pre harfu a sláčikový orchester in G
Tadeáš Salva (1937–1995)
Slovenské concerto grosso č. 1
Josef Suk (1874–1935)
Serenáda Es dur, op. 6

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk