Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Classical Music Maniacs

Streda 11. 11. 2015, 18.00 h
J – Junior
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Classical Music Maniacs
Jarolím Emmanuel Ružička husle, umelecký vedúci

Program

Ralph Vaughan Williams (1872–1958)
Fantasia on Greensleeves
Gustav Holst (1874–1934)
St. Paul’s Suite, op. 9, č. 2
Edward Elgar (1857–1934)
Serenáda e mol, op. 20
Victor Herbert
Serenáda, op. 12

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk