Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Duvernoy, Krák, Brahms

Utorok 3. 11. 2015, 19.00 h
HM – Hudobná mozaika
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Karol Nitran lesný roh
Milan Paľa husle
Ladislav Fančovič klavír


Program

Jean-Baptiste Duvernoy
Trio pre lesný roh, husle a klavír č. 1 C dur
Egon Krák (1958)
Trio pre lesný roh, husle a klavír – premiéra
Johannes Brahms (1833–1897)
Trio pre lesný roh, husle a klavír a mol, op. 114

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk