Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Händel, Volkmann, Mozart

Nedeľa 25. 10. 2015, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Martina Karnoková husle
Ján Slávik violončelo


Program

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Concerto grosso g mol, op. 6, č. 6, HWV 324
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Koncert pre dvoje huslí a orchester d mol, BWV 1043
Robert Volkmann
Serenáda č. 3 pre violončelo a sláčikový orchester d mol, op. 69
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Symfónia č. 29 A dur, KV 201

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk