Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


BHS 2015, Solamente naturali

Štvrtok 8. 10. 2015, 19.30 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Solamente naturali
Miloš Valent husle, umelecký vedúci

Michal Sťahel violončelo


Program

Giovanni Perroni
Concerto per il Violoncello Suonato dallo stesso doppo’il Te Deum
Johann Georg Hintereder (Hindereter) (?–?1763)
Concerto per camera a Violoncello solo con Violini e suo basso
Giovanni Battista Bononcini
Concerto a Violoncello concertato, Violino concertato, Violini e Basso
Nicola Antonio Porpora (1686–1768)
Concerto con Violoncello obligato, Violini e Basso in a minor
PrestávkaGregor Joseph Werner (1693–1766)
Concerto per la Camera à 4 con due Violini, Violoncello concerto con Basso
Giovanni Benedetto Platti
Concerto con Violoncello obligato, WD 657
Antonio Caldara (1670–1736)
Concerto per camera à Violoncello solo con due Violini e suo Basso
Andrea Zani (1696–1757)
Concerto per Camera con Violoncello obligato, WD 795

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk