Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


BHS 2015, Slovenský komorný orchester

Nedeľa 4. 10. 2015, 17.00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci

Dalibor Karvay husle


Program

Evaristo Felice Dall’Abaco
Koncert č. 6 D dur, op. 5
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Koncert pre husle a orchester a mol, BWV 1041
Fritz Kreisler (1875–1962)
Koncert C dur vo Vivaldiho štýle
Alexander Moyzes (1906–1984)
Musica Istropolitana, op. 73
Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
Souvenir de Florence, sláčikové sexteto d mol, op. 70

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk