Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Milovaní v sakrálnej a svetskej hudbe z Ríma

Utorok 5. 5. 2015, 19.00 h
SH – Stará hudba
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Solamente naturali
Vocale ensemble So La
Erin Headley lirone, viola da gamba, umelecká vedúca

Program

Girolamo Frescobaldi
Canzon Quinta à 4
Domenico Mazzocchi
Lamento di David
Marco Marazzoli
Oratorio di St. Caterina
Luigi Rossi
Orfeo (výber)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk