Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Veľkonočný komorný koncert

Utorok 31. 3. 2015, 19.00 h
SH – Stará hudba
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Musica aeterna
The Czech Ensemble Baroque Choir
Peter Zajíček husle
Tereza Válková zbormajsterka

Program

Dietrich Buxtehude (1637?–1707)
Membra Jesu Nostri, kantáta, BuxWV 75

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk