Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Suchoň, Godár, Chausson

Nedeľa 22. 3. 2015, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel dirigent

Katarína Turnerová harfa
Marica Dobiášová čembalo
Henrich Tatar husle
Junko Kinoshita klavír


Program

Eugen Suchoň (1908–1993)
Serenáda pre sláčikový orchester, op. 5
Vladimír Godár (1956)
Barkarola pre violu sólo, sláčikový orchester, harfu a čembalo
Ernest Chausson (1855–1899)
Koncert D dur pre husle, klavír a sláčikové kvarteto, op. 21 (verzia pre sláčikový orchester)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk