Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Osem

Utorok 10. 2. 2015, 19.00 h
HS – Hudba a slovo
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

traweegensemble

Norbert Trawöger flauty
Liudmila Beladzed hackbrett
Andrej Serkov akordeón
Didi Hollinetz kontrabas
Michal Hvorecký hovorené slovo


Program

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – traweegensembles
Menuetto zo Symfónie č. 36 Lineckej, KV 425
Anton Bruckner (1824–1896) – traweegensembles
Erinnerung pre klavír (okolo 1868), WAB 117 – „Langsam, innig“
Rudolf Jungwirth
poème élégiaque
Franz Schubert (1797–1828) – traweegensembles
Lied eines Schiffers an die Dioskuren, D360
Michael Hazod
Regenten, eine Karikatur
Ľudová hudba
Hornorakúsky Ländler
Anton Bruckner (1824–1896) – traweegensembles
Trio zo Scherza zo Symfónie č. 4 Es dur, WAB 104

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk