Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Piesňová tvorba Roberta Schumanna

Utorok 13. 1. 2015, 19.00 h
HS – Hudba a slovo
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Roman Janál barytón
Marian Lapšanský klavír
Petra Vajdová hovorené slovo


Program

Robert Schumann (1810–1856)
Myrty, op. 25 (výber)
Kruh piesní, op. 39 (výber)
Clara Schumann (1819–1896)
Výber z piesní
Robert Schumann (1810–1856)
Dichterliebe / Láska básnikova, op. 48, piesňový cyklus (1840)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2015 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk