Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Francúzsky impresionizmus v hudbe i poézii

Utorok 2. 12. 2014, 19.00 h
HS – Hudba a slovo
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Dalibor Karvay husle
Igor Fábera hoboj
Katarína Turnerová harfa
Richard Stanke hovorené slovo


Program

Jacques Ibert (1890–1962)
Interludium pre hoboj, husle a harfu
Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Fantaisie, op. 124, pre husle a harfu
Henri Tomasi (1901–1971)
Deux évocations pre hoboj sólo
Claude Debussy (1862–1918)
Reverie pre hoboj a harfu
Maurice Ravel (1875–1937)
Pièce en forme de Habanera pre husle a harfu
Jacques Ibert (1890–1962)
Entr’acte pre hoboj a harfu
Anselme Vinée (1847–1921)
Trio Sérénade pre husle, hoboj a harfu

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk