Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


BHS 2014, Klavírny recitál – Matej Arendárik

Sobota 4. 10. 2014, 16.00 h
BHS – Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Matej Arendárik klavír


Program

Ilja Zeljenka (1932–2007)
Toccata pre klavír
Karol Szymanowski
Štyri etudy, op. 4
Sergej Prokofiev (1891–1953)
Sonáta č. 4 c mol, op. 29
Modest Petrovič Musorgskij (1839–1881)
Obrázky z výstavy pre klavír

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2014 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk