Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Hudobná akadémia I / Konkurz na hudobného skladateľa

Piatok 1. 12. 2023, 9.30 h
HA – Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim dirigent

Martin Vanek moderátor
Zuzana Flamová námet, scenár
Peter Brajerčík postava riaditeľa, režijná spolupráca
Marek Mráz postava skladateľa amatéra
Karol Rédli režijná spolupráca
Andrej Vancel tenor
Ivan Lyvch bas
Hana Luknárová husle
Viktoriia Kriuchkova marimba
Ivana Brunovská hoboj
Pavel Morochovič technická spolupráca
Juraj Slovík technická spolupráca


Program

Franz Schubert (1797–1828)
Symfónia č. 3 D dur, D. 200
III. Menuetto. Vivace
IV. Presto vivace
Bedřich Smetana (1824–1884)
„Znám jednu dívku“, duet z opery Predaná nevesta
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Koncert pre husle a orchester e mol, op. 64 (úryvok)
Nebojša Jovan Živković (1962)
Malý Paganini
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symfónia č. 7 A dur, op. 92 (úryvok)
Allegretto
Jean Françaix (1912–1997)
L’Horloge de flore
6. Geranium Triste
Joseph Haydn (1732–1809)
Symfónia č. 101 „Hodiny“ (úryvok)
Juraj Jartim (1970)
Rondo scherzando

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2023 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk