Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Hudobná akadémia IV – Hudba v Bratislave

Piatok 2. 6. 2023, 9.30 h
HA – Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Ewald Danel husle, umelecký vedúci

Martin Vanek moderátor


Program

Johann Sigismund Kusser (1660–1727)
Ouvertura C dur, Marche
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Rondo alla Turca
Johann Nepomuk Hummel (1778–1837)
Kinder-Zuckerbäcker-Tänze
Johannes Brahms (1833–1897)
Uhorský tanec č. 5
Béla Bartók (1881–1945)
Deťom, Sz. 42
Oskar Nedbal (1874–1930)
Valse triste
Alexander Albrecht (1885–1958)
Scherzo
Ľudovít Rajter (1906–2000)
Tri slovenské tance
Tanec č. 2
Eugen Suchoň (1908–1993)
Obrázky zo Slovenska
Hlboký jarčok
Keď sa vlci zišli

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2023 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk