Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM BULLETIN CV


Vianočný koncert / Ensemble FLAIR / BLAženky

Streda 15. 12. 2021, 19.00 h
HM – Hudobná mozaika
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Ensemble FLAIR
Jan Rokyta spev, cimbal, umelecký vedúci
Klára Blažková spev
Petr Vala husle, spev
Jiří Pospěch spev, viola
Aleš Janeček spev, klarinet
Lukáš Švajda spev, kontrabas

Spevácka skupina BLAženky
Klára Blažková spev, umelecká vedúca
Anna Mrlinová spev
Veronika Kachlová spev
Nikol Martincová spev
Eliška Pospíšilová spev


Program

Ľudová
Radostná novina, poslyštež jí (ľudová)
Colaudaemus christum regem (rorátna pieseň z 15. storočia – Krumlovský kódex)
Jan Rokyta
Flair exercise vocal
Píseň stromu
Motýl
Kde je soucit?
Na Vánoce, na ty hody
Jan Rokyta st.
Šedzi vrabček na piliri (svetská koleda z lašsko-kysuckého pomedzia)
Jan Rokyta
Moře vzpomínek
Kača
Jan Rokyta st.
Byla cesta, byla ušlapaná (balada z Valašskej Polanky, František Sušil zb., 1804 – 1868)
Jan Rokyta
Polajka
Ej, lásko, lásko
Kolednice idu, koledovat budu (koleda z Lašska, od Příbora, František Sušil zb., 1804 – 1868)
Vinšujem vam ščesti, zdravi

>>   PROGRAM BULLETIN CV


Ensemble FLAIR – ČAS ROZJÍMÁNÍ, ČAS RADOSTI

V dobe stíšenia sa – adventného času – prináša Ensemble FLAIR hudobnú mozaiku adventných a vianočných piesní z rôznych kútov Moravy, ale i ľudovou hudbou inšpirované autorské skladby zo svojich profilových albumov „Od pramenů k moři” a „Kapka ke kapce” Dvojnásobný víťaz medzinárodnej rozhlasovej súťaže “Grand Prix Svetozára Stračinu”(2015 a 2021) sa prezentuje svojou najvýraznejšou hudobnou polohou – symbiózou ľudového, klasického a etnojazzového žánru – v zhudobnených veršoch významných českých básnikov Petra Bezruča a Josefa Kalusa či v textoch speváčky Flairu Kláry Blažkovej. Tiež sa čerpá zo zbierok ľudovej hudby ako napríklad Moravská ľudová poézia v piesňach od Leoša Janáčka.

Autorom úprav, ale i autorských skladieb na dnešnom koncerte je vedúci ansámblu Jan Rokyta. Inštrumentálne obsadenie ansámblu zaručuje jedinečnú farebnosť, ktorú akiste ocení nejeden poslucháč. Rokyta sa inšpiruje zvukovými vlastnosťami samotných nástrojov, pričom tieto danosti vhodne kombinuje s prvkami world music. To počuť najmä v nepravidelnosti rytmov, využívaní modality a v melodike. Každá kompozícia má svojho hudobného ducha a charizmu, ktorá vychádza priamo z textov piesní.

V skladbách sú jednoznačné inšpiračné vplyvy vychádzajúce z rómskej hudby, ľudovej hudby českej, slovenskej, balkánskej i rumunskej, no objavujú sa aj prvky gipsy-jazzu. Dlhoročná hráčska prax ansámblu kombinuje tieto rôznorodé prvky veľmi prirodzene a obdarúva poslucháča atmosférickým zážitkom. Kompaktnosť kompozícií stojí i na pevných základoch klasickej hudby.

Najdôležitejšie postavenie v ansámbli má pri interpretácii skladieb ľudský hlas, ktorým je vynikajúca Klára Blažková. Jej plastický hlas prechádza spletitou paletou možností tvorenia tónu. Spevácka skupina Blaženky podporuje ľudového ducha piesní veľmi uvedomele. Svojim temperamentným prejavom približuje poslucháčovi niekdajší dedinský život a pozdvihuje ducha vianočného obdobia v koledách.


>>   PROGRAM BULLETIN CV


ENSEMBLE FLAIR

vznikol v roku 2014 a svojim nástrojovým obsadením i prítomnosťou sólovej speváčky vychádza z moravskej ľudovej tradície. Hudobnou tvárou Flairu je symbióza hudby ľudovej a hudby vážnej. Dramaturgia súboru vychádza z diela klasikov-neofolkloristov (napr. L. Janáčka či B. Bartóka), z poézie Petra Bezruča, Josefa Kainara či Josefa Kalusa, ale i z odkazu karpatských hudcov, bukurešťských Rómov a v neposlednom rade z textových a hudobných kreácií speváčky Kláry Blažkové a umeleckého vedúceho Jana Rokytu. Za svoju relatívne krátku existenciu (päť rokov) nahrával súbor pre Český rozhlas, Slovenský rozhlas, Českú televíziu i Televíziu NOE, vystupoval na Medzinárodnom folklórnom festivale v Strážnici (2015 a 2018) a je rezidenčným hudobným telesom Medzinárodného hudobného festivalu MUSICA PURA. Súbor je laureátom medzinárodnej súťaže rozhlasových nahrávok “Grand Prix Svetozára Stračinu” za rok 2015. Absolútne víťazstvo získal FLAIR za nahrávku skladby “Ej, lásko, lásko”. V roku 2021 sa stal absolútnym víťazom tejto súťaže s nahrávkou Beskydský chameleon. Ensemble FLAIR sa doposiaľ podieľal na vzniku piatich CD, z nich sú dve profilové. V rámci hudobných projektov typu “cross over” spolupracoval Ensemble FLAIR s opernou speváčkou Martinou Jankovou, s koncertným klaviristom Ivom Kahánkom a s poprednými českými hercami Alfredom Strejčkom a Tomášom Jirmanom.


SPEVÁCKA SKUPINA BLAŽENKY

kedysi niesla názov Spevácka skupina Kotár. Vystriedalo sa v nej už dvadsaťpäť speváčok a teší sa stále väčšej obľube a uznaniu. „Spevácka skupina BLAženky patří mezi najtalentovanejšie hudobné telesá svojho druhu na Morave,“ chváli speváčky napríklad Jan Rokyta. Ľudový zbor - a ženský obzvlášť - je tradičným hudobným zoskupením regiónu západných Karpát, od východoslovenského Šariša až po Javorinu v Bielych Karpatoch. K týmto zborom patrí i Spevácka skupina Blaženky z Vsetína, ktorá ide už celé desaťročie ruka v ruke s nefalšovanou ambíciou spievať dobre, ešte lepšie a predovšetkým poučene a pravdivo. K 10. výročiu si Spevácka skupina Blaženky dopriala vznik prvého profilového album Prvý raz!, ktorý má síce valašský názov avšak federálny charakter. Ten je zásadne podmienený kultúrnou príbuznosťou Moravského Valašska so slovenskými regiónmi.


© 2021 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk