Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Hudobná akadémia I

Piatok 12. 11. 2021, 9.30 h
HA – Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Big Band Konzervatória v Bratislave
Vanessa Sarközy & Miloš Bihary Gypsy Jazz Project
Juraj Jartim dirigent
Ján Gašper dirigent
Pavol Kvassay dirigent

Tereza Lúčna flauta
Vanessa Sarközy spev
Miloš Biháry klavír
Martin Vanek moderátor


Program

„Tri pódiá – tri dimenzie hudby“
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Symfónia č. 39 Es dur, KV 543
Menuetto e Trio
Adagio – Allegro
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Suita č. 2 h mol, BWV 1067
Badinerie
Miloš Biháry (1996)
Hello, Mr. BACH!
Věra Bílá (1954–2019) – Miloš Biháry (1996)
Av tu Av
Neal Hefti (1922–2008)
Splanky
Pavol Kvassay (1963)
Happy Big Band
Juraj Jartim (1970) – Pavol Kvassay (1963)
Variácie na ľudovú pieseň „V richtárovej studni“

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2021 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk