Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Koncert k Medzinárodnému dňu detí

Utorok 1. 6. 2021, 11.00 h
HA – Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Lukáš Pohůnek dirigent

Martin Vanek moderátor


Program

Modest Petrovič Musorgskij (1839–1881) [upr. Maurice Ravel (1875–1937)]
Obrázky z výstavy
Promenáda I
Škriatok
Promenáda II
Starý hrad
Promenáda III
Park v Tuilleries
Bydlo
Promenáda IV
Balet nevyliahnutých kuriatok
Samuel Goldenberg a Schmuÿle
Trh v Limoges
Katakomby (Sepulchrum romanum)
Cum Mortuis In Lingua Mortua
Baba-Jaga
Veľká brána Kyjevská

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2021 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk