Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slovenský filharmonický zbor

Piatok 21. 2. 2020, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský filharmonický zbor
Cantilena – spevácky zbor mesta Senica
Miešaný spevácky zbor Cantus
Spevácky zbor Tempus
Jozef Chabroň dirigent, zbormajster
Juraj Jartim zbormajster
Juraj Chlpík zbormajster

Martin Mikuš barytón
Jozef Horváth husle
Tomáš Nemec klavír


Program

Carl Orff (1895–1982)
Sunt lacrimae rerum
Anton Bruckner (1824–1896)
Christus factus est
Randall Thompson (1899–1984)
Alleluia
Morten Lauridsen (1943)
O Magnum Mysterium
Zdeněk Lukáš (1928–2007)
Pocta tvůrcům, cyklus miešných zborov na verše Václava Fischera, op. 147 so sprievodom huslí a klavíra
Michelangelo
Rembrandt
Picasso
Carl Orff (1895–1982)
Odi et amo
Valentino Miserachs (1943)
Cantate Domino
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Bogorodice devo
László Halmos (1909–1997)
Jubilate Deo
Béla Bartók (1881–1945)
Štyri slovenské ľudové piesne, BB 78
Trad. [upr. Mykola Rakov (1908–1990)]
Oj dub, duba
Oto Ferenczy (1921–2000)
Verbunk
Prídavok
Eugen Suchoň (1908–1993)
Aká si mi krásna

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2020 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk