Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Larsson / Dvarionas / Borne / Rachmaninov

Streda 19. 2. 2020, 18.00 h
J – Junior
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Robert Kružík dirigent

Matúš Krpelan trombón
Daniel Gončarov fagot
Klára Přecechtělová flauta
Yunus Hermann klavír


Program

Lars-Erik Larsson (1908–1986)
Concertino pre pozaunu a sláčikový orchester, op. 45 č. 7
Prelude. Allegro pomposo
Aria. Andante sostenuto
Finale. Allegro giocoso
Balys Dvarionas (1904–1972)
Téma s variáciami pre fagot a orchester
François Borne [upr. Raymond Guiot]
Fantaisie brillante sur Carmen pre flautu a orchester
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18
Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2020 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk