Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Rimskij-Korsakov / Séjourné / Musorgskij

Štvrtok 23. 1. 2020, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Lukáš Pohůnek dirigent

Peter Kosorín vibrafón
Kiril Stoyanov marimba


Program

Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844–1908)
Španielske capriccio, op. 34
Alborada. Vivo e strepitoso
Variazioni. Andante con moto
Alborada. Vivo e strepitoso
Scena e canto gitano. Allegretto
Fandango asturiano – coda. Vivace assai
Emmanuel Séjourné (1961)
Dvojkoncert pre vibrafón, marimbu a orchester
1. q=138
2. q=52
3. q=176
Modest Petrovič Musorgskij (1839–1881) [upr. Maurice Ravel (1875–1937)]
Obrázky z výstavy
Promenáda I
Škriatok
Promenáda II
Starý hrad
Promenáda III
Park v Tuilleries
Bydlo
Promenáda IV
Balet nevyliahnutých kuriatok
Samuel Goldenberg a Schmuÿle
Trh v Limoges
Katakomby (Sepulchrum romanum)
Cum Mortuis In Lingua Mortua
Baba-Jaga
Veľká brána Kyjevská

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2020 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk