Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Vianočný koncert / SF / SFZ / BCHZ / Zehnder

Piatok 20. 12. 2019, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský chlapčenský zbor
Kaspar Zehnder dirigent
Magdaléna Rovňáková zbormajsterka
Gabriel Rovňák ml. zbormajster
Jozef Chabroň zbormajster

Veronika Mihálková soprán
Roman Janál barytón


Program

Joseph Rheinberger (1839–1901)
Hviezda z Betlehema, op. 164
Erwartung (Chor)
Die Hirten. Pastorale (Sopran solo und Chor)
Erscheinung des Engels (Sopran solo und Chor)
Bethlehem (Bass solo)
Die Hirten and der Krippe (Chor)
Der Stern (Chor)
Anbetung des Weisen (Chor)
Maria an der Krippe (Sopran solo)
Erfüllung (Chor)
Leroy Anderson (1908–1975)
Vianočný festival
Zdeněk Macháček (1928–2017)
Zmes vianočných kolied
Vianočná koleda [upr. Ľubica Čekovská (1975)]
Dnešný deň sa radujme
Trad. [upr. Luis Bedmar (1932)]
Adeste fideles
Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
Kvetinový valčík z baletu Luskáčik, op. 71
Katherine Kennicott Davis (1892–1980)
The Little Drummer Boy / Malý bubeník
César Franck (1822–1890)
Panis Angelicus
Folliott Sandford Pierpoint (1835–1917) [upr. John Rutter (1945)]
For the Beauty of the Earth (Pre krásu zeme)
Franz Gruber (1787–1863)
Tichá noc

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk