Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Williams / Szeghy / Mahler

Piatok 13. 12. 2019, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
James Judd dirigent

Jarolím Emmanuel Ružička husle
Lenka Máčiková soprán


Program

Ralph Vaughan Williams (1872–1958)
The Lark Ascending
Iris Szeghy (1956)
V parku môjho otca – slovenská premiéra
Introduction
Betula
Quercus
Passage I
Salix Sepulcralis
Tamarix
Passage II
Pinus
Sequoia
Gustav Mahler (1860–1911)
Symfónia č. 4
Bedächtig, nicht eilen
In gemächlicher Bewegung, ohne Hast
Ruhevoll, poco adagio
Sehr behaglich

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk