Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Lalo / Strauss

Piatok 29. 11. 2019, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Pablo González dirigent

Svetlin Roussev husle
Jarolím Emmanuel Ružička husle


Program

Édouard Lalo (1823–1892)
Španielska symfónia pre husle a orchester d mol, op. 21
Allegro non troppo
Scherzando. Allegro molto
Intermezzo. Allegro non troppo
Andante
Rondo
Richard Strauss (1864–1949)
Život hrdinu, symfonická báseň, op. 40
Der Held (Hrdina)
Des Helden Widersacher (Hrdinovi nepriatelia)
Des Helden Gefährtin (Hrdinova družka)
Des Helden Walstatt (Hrdinovo bitevné pole)
Des Helden Friedenswerke (Hrdinove mierové počiny)
Des Helden Weltflucht und Vollendung (Hrdinov únik zo sveta a naplnenie)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk