Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Weinberg / Rachmaninov / Čajkovskij

Piatok 22. 11. 2019, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent

Alexei Volodin klavír


Program

Mieczysław Weinberg (1919–1996)
Rapsódia na moldavské témy, op. 47 č. 1
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Koncert pre klavír a orchester č. 2 c mol, op. 18
Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando
Piotr Iľjič Čajkovskij (1840–1893)
Symfónia č. 3 D dur, op. 29 „Poľská“
Introduzione e Allegro. Moderato assai. (Tempo die Marcia funebre)
Alla tedesca. Allegro moderato e semplice
Andante elegiaco
Scherzo. Allegro vivo
Finale. Allegro con fuoco. (Tempo di Polacca)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk