Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Rossini / Glière / Rimskij-Korsakov

Štvrtok 9. 5. 2019, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Kaspar Zehnder dirigent

Katarína Turnerová harfa
Jarolím Emmanuel Ružička husle


Program

Gioachino Rossini (1792–1868)
Semiramis, predohra k opere
Reinhold Glière (1875–1956)
Koncert pre harfu a orchester Es dur, op. 74 – slovenská premiéra
Allegro moderato
Tema con variazioni
Allegro giocoso
Nikolaj Rimskij-Korsakov (1844–1908)
Šeherezáda, symfonická suita, op. 35
More a Sindibádov koráb (Largo e maestoso – Allegro non troppo)
O cárovičovi Kalenderovi (Lento – Andantino – Allegro molto – Con moto)
Láska cároviča a princeznej (Andantino quasi allegretto – Pochissimo più mosso – Come prima – Pochissimo più animato)
Sviatok v Bagdade. Stroskotanie korábu (Allegro molto – Vivo – Allegro non troppo maestoso)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk