Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Smetana / Rachmaninov

Piatok 3. 5. 2019, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Eva Hornyáková soprán
Jaroslav Březina tenor
Sergej Tolstov barytón


Program

Bedřich Smetana (1824–1884)
Valdštejnov tábor, symfonická báseň, op. 14
Sergej Rachmaninov (1873–1943)
Zvony, zborová symfónia, op. 35
Allegro, ma non tanto
Lento
Presto
Lento lugubre

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk