Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Hilaris Chamber Orchestra

Streda 10. 4. 2019, 18.00 h
J – Junior
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Hilaris Chamber Orchestra
Alan Vizváry husle, umelecký vedúci

Ľudovít Kara viola


Program

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Symfónia pre sláčikový orchester č. 13 c mol „Sinfoniesatz“
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Koncertantná symfónia Es dur pre husle, violu a orchester, KV 364
Allegro maestoso
Andante
Presto
Dmitrij Šostakovič (1906–1975) [upr. Michinori Bunya]
Sláčikové kvarteto č. 2 A dur, op. 68 (verzia pre orchester)
Ouvertúra. Moderato con moto
Recitatív a romanca. Adagio
Valčík. Allegro
Téma s variáciami. Adagio

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk