Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Johannes Brahms: Nemecké rekviem

Piatok 29. 3. 2019, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd dirigent
Thomas Lang zbormajster

Jay Yang soprán
Stefan Hadžić barytón


Program

Johannes Brahms (1833–1897)
Ein deutsches Requiem, Op. 45 / Nemecké rekviem, op. 45
Selig sind, die da Leid tragen (Blahoslavení plačúci)
Denn alles Fleisch es ist wie Gras (Lebo každé telo je ako tráva)
Herr, lehre doch mich (Daj mi poznať Pane)
Wie lieblich sind deine Wohnungen (Aké milé sú tvoje príbytky)
Ihr habt nun Traurigkeit (A vy ste teraz smutní)
Denn wir haben hie keine bleibende Statt (Lebo tu nemáme trvalé miesto)
Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben (Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí umierajú v Pánovi)

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk