Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Schumann / Elgar

Piatok 22. 3. 2019, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
James Judd dirigent

Ophélie Gaillard violončelo


Program

Robert Schumann (1810–1856)
Koncert pre violončelo a orchester a mol, op. 129
Nicht zu schnell
Langsam
Sehr lebhaft
Edward Elgar (1857–1934)
Symfónia č. 1 As dur, op. 55
Andante. Nobilmente e semplice – Allegro
Allegro molto
Adagio
Lento – Allegro

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk