Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Kodály / Bartók

Piatok 22. 2. 2019, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Ralf Weikert dirigent

Vadym Kholodenko klavír


Program

Zoltán Kodály (1882–1967)
Tance z Marosszéku
Béla Bartók (1881–1945)
Koncert pre klavír a orchester č. 3, Sz.119
Allegretto
Adagio religioso
Allegro vivace

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk