Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Saint-Saëns / Debussy / Ravel

Piatok 15. 2. 2019, 19.00 h
A/B – Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Jun Märkl dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Camille Thomas violončelo


Program

Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Omphalin kolovrátok, symfonická báseň, op. 31
Koncert pre violončelo a orchester č. 1 a mol, op. 33
Allegro non troppo
Allegretto con moto
Allegro non troppo
Claude Debussy (1862–1918)
Nokturná, symfonický triptych
Nuages (Oblaky)
Fêtes (Slávnosti)
Sirènes (Sirény)
Maurice Ravel (1875–1937)
Bolero

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk