Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Slovenský filharmonický zbor

Piatok 8. 2. 2019, 19.00 h
M – Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský filharmonický zbor
Slovenská filharmónia – členovia orchestra
Jozef Chabroň dirigent

Tomáš Nemec klavír
Marek Štrbák organ
Vladimíra Široká soprán
Martin Mikuš barytón


Program

Pavol Krška (1949)
Magnificat
Bohuslav Martinů (1890–1959)
Polní mše, H. 279
Jevgenij Iršai (1951)
Rundadinela

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk