Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Smetana / Danzi / Mendelssohn

Štvrtok 7. 2. 2019, 19.00 h
C – Populárny cyklus
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Jakub Klecker dirigent

Cyril Šikula flauta
Jozef Eliáš klarinet


Program

Bedřich Smetana (1824–1884)
Hubička, predohra k opere
Franz Danzi (1763–1826)
Concertante pre flautu, klarinet a orchester B dur, op. 41
Allegro
Adagio quasi Andante
Polacca
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)
Symfónia č. 3 a mol, op. 56 „Škótska“
Andante con moto. Allegro un poco agitato
Vivace non troppo
Adagio
Allegro vivacissimo. Allegro maestoso assai

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk