Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Hommage à Bohdan Warchal

Nedeľa 27. 1. 2019, 16.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Dvořákovo trio
Ewald Danel dirigent, umelecký vedúci

Jan Fišer husle
Tomáš Jamník violončelo
Ivo Kahánek klavír


Program

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Hudobný žart, KV 522
Allegro
Menuetto. Maestoso
Adagio cantabile
Presto
Bohuslav Martinů (1890–1959)
Concertino pre klavírne trio a sláčikový orchester, H. 232
Allegro (con brio)
Moderato
Adagio
Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Symfónia č. 29 A dur, KV 201
Allegro moderato
Andante
Menuetto
Allegro con spirito

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk