Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Antonín Dvořák: Svatební košile

Štvrtok 17. 1. 2019, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr dirigent
Jaroslav Brych zbormajster

Kateřina Kněžíková soprán
Ľudovít Ludha tenor
Adam Plachetka basbarytón


Program

Antonín Dvořák (1841–1904)
Svatební košile, balada pre sóla, zbor a orchester, op. 69
Předehra
1. Coro „Už jedenáctá odbila“
2. Soprano solo „Žel bohu, žel, kde můj tatíček?“
3. Tenore e Basso solo e Coro „Pohnul se obraz na stěně“
4. Duetto. Soprano e Tenore solo „Hoj, má panenko, tu jsem již!“
5. Basso solo e Coro „Byla noc, byla hluboká“
6. Basso solo e Coro „A on tu napřed skok a skok“
7. Duetto. Soprano e Tenore solo „Pěkná noc, jasná“
8. Basso solo e Coro „Knížky jí vzal a zahodil“
9. Basso solo e Coro „A on vždy napřed - skok a skok“
10. Duetto. Soprano e Tenore solo „Pěkná noc, jasná v tento čas“
11. Basso solo e Coro „A byla cesta nížinou“
12. Duetto. Soprano e Tenore solo „Pěkná noc, jasná v tu dobu“
13. Basso solo e Coro „Tu na planině široké“
14. Duetto. Soprano e Tenore solo „Hoj, má panenko, tu jsme již“
15. Basso solo e Coro „Skokem přeskočil ohradu“
16. Basso solo e Coro „A tu na dvéře: buch, buch, buch!“
17. Soprano solo „Maria Panno, při mně stůj“
18. Basso solo e Coro „A slyš, tu právě nablízce“

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2019 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk