Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Vianočný koncert

Streda 12. 12. 2018, 19.00 h
SKO – Slovenský komorný orchester
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenský komorný orchester
Bratislava Vocal Consort
Ewald Danel dirigent, husle, umelecký vedúci
Iveta Weis Viskupová zbormajsterka

Alena Korekáčová soprán
Laura Uhorskaiová alt
Andrej Vancel tenor
Tomáš Šelc bas


Program

Arcangelo Corelli (1653–1713)
Concerto grosso g mol, op. 6 č. 8 „ Vianočné“
Vivace. Grave
Allegro
Adagio. Allegro. Adagio
Vivace
Allegro.
Pastorale ad libitum: Largo
Georgius Zrunek (1736–1789) [upr. Peter Jantoščiak]
Vianočné pastorely – premiéra
Menalka a Dameta (Pro Nocte natalis Domini)
Hore pastuškové (Pro Nocte natalis Domini)
Ďivná novina
Staň Kubo (Jura a Kuba)
Cosi nového, neslýchaného
Čuj bratre
Odkáď Mišo (Dva pastýri a Mišo)
Vec ďivná se stala
Hosa vy juhási (Recitativo, Canto)
Vianočná omša č. 2 „Harmonia pastoralis“ – premiéra
I. Kyrie – Christe eleison – Kyrie
II. Gloria
III. Credo
IV. Sanctus
V. Osana – Benedictus – Osana
VI. Agnus Dei – Dona nobis

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk