Slovenská filharmónia

Koncert môžete sledovať v Online archíve Slovenskej filharmónie.

>>   PROGRAM


Fibich / Suchoň / Janáček

Piatok 1. 6. 2018, 19.00 h
D/E – Hudba troch storočí
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie


Účinkujú

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
James Judd dirigent
Jozef Chabroň zbormajster

Jan Vacík tenor


Program

Zdeněk Fibich (1850–1900)
Komenský, slávnostná predohra, op. 34
Leoš Janáček (1854–1928)
Sinfonietta
I. Allegretto — Allegro maestoso (Fanfára)
II. Andante — Allegretto (Hrad)
III. Moderato (Králové klášter)
IV. Allegretto (Ulice)
V. Andante con moto (Radnice)
Eugen Suchoň (1908–1993)
Žalm zeme podkarpatskej, kantáta op. 12, ESD 65

>>   PROGRAM


Pracujeme na životopisoch.

© 2018 Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 01 Bratislava. Slovenská filharmónia je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR. Slovenská filharmónia vyhotovuje obrazové snímky a zvukové a zvukovo-obrazové záznamy z koncertov a je oprávnená ich použiť primeraným spôsobom na umelecké účely.

www.filharmonia.sk